Z.P.H. „SŁARO” SŁAWOMIR ROKITA

KOPIEC, UL. SPACEROWA 21A
42-125 KAMYK, Polska

TEL. KOM. 605 554 323
FAX. 034 318 39 13

E-MAIL: slaro@arg.pl
E-MAIL: biuro@slaro.pl

    Kopiec, ul. Spacerowa 21A, 42-125 Kamyk, Polska

    605 554 323